Czy każdy trening jest kontrolowany?

Tak i nie. Każdy trening jest sprawdzony.

Ale

Trener sprawdza je w większym lub mniejszym stopniu. 

W mniejszym stopniu? Może sprawdzić tylko wykonany czas.

Jeśli zawodnik przekazuje takie dane, to trener wizualnie ocenia wykres każdego treningu, czy są widoczne na nim zaplanowane kolejne sekcje treningu.

W większym stopniu? Jeśli trener uzna, że mogłeś(aś) nie zrozumieć założeń treningu, analizuje waty/tętno dokładnie i przekazuje Ci wskazówki co poprawić.