Przekazywanie danych po zakończeniu współpracy

„Czy po zakończeniu współpracy mam dostęp do opłaconych planów treningowych. Czy takie plany zostaną mi przekazane jakiejść innej formie?”

Dostęp do Platformy zostaje zablokowany po zakończeniu współpracy, a dane usunięte.
Plan treningowy jest dostępny na Platformie przez cały okres współpracy.
Przekazywanie danych w jakiejkolwiek innej postaci nie jest częścią oferty.