Gwarancja stałej ceny

Zawodnik rozpoczynający współpracę ma zapewnioną stałą cenę za opiekę trenerską przez minimum 12 miesięcy. W praktyce (od kilku lat) nie zdarza się aby cena była podnoszona w trakcie współpracy (nawet w trakcie kilkuletniej współpracy z zawodnikiem).

Dlaczego? Podjęcie decyzji o współpracy z trenerem to długofalowe działanie, którego najlepsze efekty widać po minimum 4-6 miesiącach. Nie może go przerwać nagła zmiana ceny usługi.

*) gwarancja ceny dla ceny promocyjnej to 3 miesiące. Po tym okresie ważna jest cena regularna.