Previous Next

JacaCoachTeam

JacaCoach Team

…Słowo klucz “dać możliwość”!

#jacacoachteam

To możliwość poczucia się jak w drużynie kolarskiej, możlwiość nawiązania znajomości z innymi zawodnikami/podopiecznymi JacaCoach.

Projekt koleżeński. Bez zobowiązań 🙂