361

[…]Nie wiem dokładnie czego ale czegoś jednak mi brakuje. Płacąc 250zł miesięcznie chciałbym czegoś więcej. Może raz w m-cu jakieś wspólne kręcenie w grupie z innymi podopiecznymi? Dokładniejsza analiza treningu w celu wyeliminowania błędów (on line chyba jednak ciężko to zrobić) Jakaś dieta w celu zwiększenia siły, redukcji wagi… […]