Regulamin – bon podarunkowy

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych u trenera kolarstwa JacaCoach.
1. Bony podarunkowe upoważniają okaziciela do skorzystania z darmowej opieki trenerskiej zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu.
2. W ofercie dostępne są następujące rodzaje bonów podarunkowych:
a) Bony z pakietem oieki trenerskiej, wystawiane na konkretny rodzaj opieki trenerskiej.
3. Przygotowanie bonu trwa do 3 dni.
4. Bon podarunkowy nie może zostać zwrócony ani wymieniony na gotówkę.
5. Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość
wykorzystanych usług.
6. Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu, jeśli osoba obdarowana chce skorzystać z usług, których
wartość przewyższa wartość bonu.
7. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 2 miesiące (+ czas treningu wykupiony podczas zamawiania bonu np 6 miesięcy) od dnia jego sprzedaży,
zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego (.
W uzasadnionych przypadkach okres można wydłużyć tylko po uzgodnieniu z JacaCoach.
8. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu
podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy
do wystąpienia jego posiadacza wobec JacaCoach (CRONE Jacek Swędrowski) z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
9. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnego bonu podarunkowego (skan lub zdjęcie na email trener@jaca.coach).
10. Posiadacz bonu zobowiązany jest do ustalenia z trenerem terminu rozpoczęcia treningów.
11. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest
możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.
12. Nie odpowiadamy za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych
13. Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania
się z niniejszym Regulaminem.
14. Pozdrawiam 🙂