Cele, marzenia w kolarstwie i w życiu

Jak wyznaczyć cele i marzenia w życiu sportowca na przykładzie kolarstwa? Jak powinny być zdefiniowane cele aby spełniać marzenia? Te i inne zagadnienia rozwinięte w tym odcinku.