Użycie pliku zwo

Pliki .zwo są do pobrania z platformy JacaCoach do każdego treningu rowerowego (jeśli zawodnik ma wpisane strefy mocy).

Treningi inne jak rowerowe (niebędące skomplikowanymi) wykonujemy w oparciu o odczucia lub strefy tętna.

Dzięki plikom .zwo masz możliwość wyeksportowania treningu na platformę ZWIFT gdzie krok po kroku zostaniesz pokierowany/a jak wykonac trening (potrzebny pomiar mocy)

  • opcja bardzo często używana przez podopiecznych

Możesz przy użyciu zewnętrzenej aplikacji (więcej info podczas współpracy) wyeksportować trening na platformy TrainingPeaks, Garmin Connect itd

  • opcja często używana przez podopiecznych JacaCoach
  • jest to darmowa opcja/bonus, nie część oferty

Możesz przekonwertować plik .zwo na .fit używając zewnętrznej strony www i zamieścić plik na większości urządzeń typu “licznik”

  • opcja często używana przez podopiecznych JacaCoach
  • jest to darmowa opcja/bonus, nie część oferty