Regulamin

Regulamin Sklepu

  1. Zamówienie ważne na wybrany okres.
  2. Zamówienie i okres trwania naliczane od dnia zaksięgowania wpłaty.
  3. Istnieje możliwość rozwiązania współpracy przez obie strony bez podania przyczyny po zakończonym opłaconym okresie współpracy.
  4. Zamawiający zamawiając plan treningowy oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych na uprawianie sportu.
  5. Plan treningowy jest przeznaczony tylko dla osoby zamawiającej i zamawiający nie może rozpowszechnić planu i udostępniać osobom trzecim.
  6. Ponieważ treningi będą wykonywane na odległość trener nie ma wpływu na bezpieczeństwo i poprawność wykonywania ćwiczeń
  7. JacaCoach zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i niepodjęcia współpracy bez podania przyczyny (zwracając wpłacone pieniądze przez zamawiającego)
  8. Polityka prywatności: https://www.jaca.coach/polityka-prywatnosci/
  9. Sposób współpracy z JacaCoach opisany jest w punktach FAQ: https://www.jaca.coach/faq/