Szukaj
Wyczyść wynikiZgoda opiekuna

Jesteś osobą niepełnoletnią? Poproś rodzica / opiekuna prawnego o wysłanie „zgody” używając formularza:
https://www.jaca.coach/kontakt/kontakt-zgoda-opiekuna/
Treść wiadomości:


Imię i nazwisko podopiecznego/podopiecznej/dziecka:……………………
Wyrażam zgodę na współpracę i realizację treningów/planu żywienia podopiecznego/podopiecznej/dziecka z JacaCoachTeam.
Podopieczny(a)/Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, medycznych na udział w treningach.
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ……………….

*) nie ma konieczności drukowania powyższej treści i zamieszczania własnoręcznego podpisu