Zgoda opiekuna

Jesteś osobą niepełnoletnią? Poproś opiekuna prawnego o wysłanie na adres info@jaca.coach zgody o następującej treści:

Imię i nazwisko podopiecznego/podopiecznej/dziecka:…………………………..

Wyrażam zgodę na współpracę i realizację treningów/planu żywienia podopiecznego/podopiecznej/dziecka z JacaCoach.

Podopieczny(a)/Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, medycznych na udział w treningach.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego